V skratke a štatisticky: 8. súťaží, účasť v 12. kategóriách, 7 x zásahová činnosť, 14. dobrovoľníckych  akcií s pomocou našej organizácie, 16. rokovacích stretnutí za výbor DHZ,   1  z najvyšších ocenení,  viac ako 500 brigádnických hodín.

Read more

tento rok vyšiel do ulíc Kolačína Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Anjeli rozdávali balíčky plné dobrôt deťom, ktoré zarecitovali Mikulášovi krásne básničky alebo zaspievali vianočné pesničky. Čerti si zobrali na starosť neposlušné deti, ktoré ponaháňali po ulici a na pamiatku ich poznačili sadzami z uhlia. Túto akciu pre deti …

Read more

Hodnotiť náš hodový víkend z pohľadu priameho účastníka a spoluorganizátora má úplne iný rozmer ako z pohľadu hosťa. Hoci je tento rozmer cítiteľný až po skončení celého toho víkendového kolosu, môžem s hrdosťou povedať, že sme to opäť dali. Podarilo sa nám pripraviť podujatie, ktoré ľudí spája. Podujatie, kde ľudia majú možnosť stretnúť sa so svojimi blízkymi, kamarátmi ktorých nevideli celý rok alebo na večernej zábave nadviazať nové priateľstvá. Okrem utužovania vzťahov si na svoje prišli aj deti, pre ktoré boli pripravené atrakcie vo forme kolotoča, skákacieho hradu, vozenia na koníkovi, vozenia sa na kamióne a štvorkolkách, maľovania na tvár,  prehliadke hasičskej techniky a kopy iných aktivít. Prípravu sme nepodcenili ani tento rok a už od štvrtku sme pripravovali okolie kultúrneho domu na Hodový víkend. Od stavania hlavného stanu, cez prípravu kultúrneho domu až po čistenie kostola sme chceli pre našich návštevníkov pripraviť atmosféru, na ktorú sú už roky zvyknutí. Žiadne veľké festivalové šialenstvo, ba priam…

Read more

Darilo sa. Táto veta vystihuje azda všetky naše pocity ktoré sme zažívali počas súťažných víkendov naprieč celým vekovým spektrom nášho zboru. Na druhú stranu ale treba dodať, že to nebolo ľahké a ako každý dobrý výsledok vyžaduje tréning, tak i my sme príprave obetovali kopec svojho času. Vďaka trénerom Viliamovi Kubaščíkovi, Jozefovi Lehockému, Ľubovi Marekovi a Nikole Kubaščíkovej ste mohli počuť zvuk našej mašiny azda každý druhý deň. A keď mašina musela vychladnúť, behali sme šprinty na štafetový beh a učili sa hasičským zručnostiam pre disciplínu CTIF. Chceli sme dať do našej snahy jednoducho všetko, čo sa nám aj vyplatilo.                Pred samotnými „ostrými“ okresnými súťažami sme si vyskúšali synchronizáciu našich detských družstiev chlapcov a družstva dievčat na 0. ročníku pohárovej súťaže v Bolešove. Z tejto súťaže sme si namiesto medailí doniesli húževnatosť, vytrvalosť v preteku a skúsenosť, že i keď veci nezaklapnú v žiadanom čase, požiarny útok sa musí dokončiť. Predsa len, čas je dôležitý, ale požiar sa musí vždy uhasiť.…

Read more

vcs_dhz_kolacin

Dobrovoľná hasičská organizácia Nová Dubnica – Kolačín sa i tento rok stala jednou z viditeľných organizácií v našom meste. Môže za to jednak vysoké množstvo aktivít ako pre vlastných členov tak i pre verejnosť. Našou myšlienkou šíriť povedomie medzi ľudí sa nám darilo napĺňať a táto snaha priniesla aj svoje výsledky v podobe dobrých ohlasov na našu organizáciu spomedzi funkcionárov DPO SR, ale a aj v podobe zadosťučinenia našich členov.                I keď nie všetky akcie sa udiali pred očami širokej verejnosti ich výsledky hovoria za seba. Podstatnú časť nášho roku sme venovali príprave otvorenia hasičskej zbrojnice, úprave okolia a údržbe techniky. 2. marca sme začali s opornými múrmi pre našu hasičskú dráhu. 26.3. sme upravili breh a zosilnili kameňmi. 30. marca sme terén finálne zrovnali, zrekultivovali pôdu a vytvorili podmienky na trávnatú plochu. Na starostlivosť o zelenú plochu sme si za pomoci našich členov zrepasovali v polovici apríla kosačku darovanú z TJ Družstevník Kolačín, ktorá bola v plnom využití počas leta. Svahu sme venovali pozornosť ešte…

Read more

Projekt Poseď si s nami vznikol v spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja a DHZ Nová Dubnica – Kolačín. Realizácia projektu jún-júl 2022. Celkove náklady na projekt 1439,90 €. Dotácia z TSK 700 €.

Read more

Dňa 11.6.2022 sa konala v Kolačíne okresná súťaž detských kolektívov Plameň 2022. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev chlapcov a 3 družstvá dievčat. Víťazstvo zostalo doma a teda DHZ Nová Dubnica – Kolačín sa v oboch kategóriách umiestnil na 1. mieste. V kategórii chlapcov sa na 2. mieste umiestnilo družstvo z DHZ Pruské a na 3. mieste skončilo DHZ Mikušovce. V dievčenských kolektívoch sa na 2.mieste umiestnilo družstvo z DHZ Mikušovce a DHZ Pruské obsadili 3. miesto. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť na súťaži a našim organizátorom za skvele zorganizovanú súťaž. Obe družstvá z Kolačína postupujú na krajskú súťaž do Opatovej (25.6.2022).

Význam čísla 1 môže byť rôznorodý. Niektorí si pod ním predstavujú nový začiatok, niektorí jedinečnosť a z pohľadu hasičov z Kolačína predstavuje toto číslo umiestnenie. Byť najlepší v tom, čo robíme a dať do toho všetko. Inak tomu ani nebolo v roku 2021, ktorý práve jednotkou začínal. Začiatok roku bol pre nás naozaj radostný, ….

Read more

Nebyť nikdy poslední. To je azda heslo, ktoré nás sprevádza na každej súťaži. Avšak počas posledných dvoch rokov sa zvuky súťažných mašín utíchli, navôkol nebolo počuť detské povzbudzovanie k lepšiemu výkonu ani nič, čo by nám ako tak pripomínalo roky, kedy sme letné týždne prežívali prípravami na súťaže. Keďže porovnávať s konkurentmi tvárou tvár nebolo skoro možné a my v organizácii sme nechceli v ničom zaostávať, museli sme siahnuť po novom digitálnom riešení.

Read more

Na území nášho mesta a hádam ani vo svete nejestvuje človek, ktorý by si nepovzdychol nad tým, čo nám rok 2020 priniesol. Nebol to ľahký rok ani pre nás dobrovoľníkov. Z príprav na súťaže sa stali prípravy na dezinfekciu verejných priestorov. Z úmyslov, ako najviac podnecovať kultúrny život sa stali plány na to, aby sme naším občanom dokázali pomôcť v neľahkých poveternostných podmienkach. Z plánovaných akcií ako oslava výročia nášho zboru, Floriánska kvapka krvi, slávnostné otvorenie zrekonštruovanej zbrojnice zostali len termíny na papieri. Pritom na začiatku roku to vyzeralo všetko sľubne. 19. januára sme sa v hojnom počte zišli na výročnej členskej schôdzi s úsmevom na tvári. O pár dní neskôr 30. januára sme preberali z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od nového zásahového vozidla Iveco Daily. Ale ako vydýchli sviatky odzdobením vianočného stromčeku v kostole, ktorý každoročne zabezpečujeme, začali sa objavovať prvé náznaky, že tento rok bude o niečo ťažší, ako tie predošlé. 4. februára sme absolvovali v počte 7…

Read more

10/10