vcs_dhz_kolacin

Dobrovoľná hasičská organizácia Nová Dubnica – Kolačín sa i tento rok stala jednou z viditeľných organizácií v našom meste. Môže za to jednak vysoké množstvo aktivít ako pre vlastných členov tak i pre verejnosť. Našou myšlienkou šíriť povedomie medzi ľudí sa nám darilo napĺňať a táto snaha priniesla aj svoje výsledky v podobe dobrých ohlasov na našu organizáciu spomedzi funkcionárov DPO SR, ale a aj v podobe zadosťučinenia našich členov.                I keď nie všetky akcie sa udiali pred očami širokej verejnosti ich výsledky hovoria za seba. Podstatnú časť nášho roku sme venovali príprave otvorenia hasičskej zbrojnice, úprave okolia a údržbe techniky. 2. marca sme začali s opornými múrmi pre našu hasičskú dráhu. 26.3. sme upravili breh a zosilnili kameňmi. 30. marca sme terén finálne zrovnali, zrekultivovali pôdu a vytvorili podmienky na trávnatú plochu. Na starostlivosť o zelenú plochu sme si za pomoci našich členov zrepasovali v polovici apríla kosačku darovanú z TJ Družstevník Kolačín, ktorá bola v plnom využití počas leta. Svahu sme venovali pozornosť ešte…

Read more

Projekt Poseď si s nami vznikol v spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja a DHZ Nová Dubnica – Kolačín. Realizácia projektu jún-júl 2022. Celkove náklady na projekt 1439,90 €. Dotácia z TSK 700 €.

Read more

Dňa 11.6.2022 sa konala v Kolačíne okresná súťaž detských kolektívov Plameň 2022. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev chlapcov a 3 družstvá dievčat. Víťazstvo zostalo doma a teda DHZ Nová Dubnica – Kolačín sa v oboch kategóriách umiestnil na 1. mieste. V kategórii chlapcov sa na 2. mieste umiestnilo družstvo z DHZ Pruské a na 3. mieste skončilo DHZ Mikušovce. V dievčenských kolektívoch sa na 2.mieste umiestnilo družstvo z DHZ Mikušovce a DHZ Pruské obsadili 3. miesto. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť na súťaži a našim organizátorom za skvele zorganizovanú súťaž. Obe družstvá z Kolačína postupujú na krajskú súťaž do Opatovej (25.6.2022).

Význam čísla 1 môže byť rôznorodý. Niektorí si pod ním predstavujú nový začiatok, niektorí jedinečnosť a z pohľadu hasičov z Kolačína predstavuje toto číslo umiestnenie. Byť najlepší v tom, čo robíme a dať do toho všetko. Inak tomu ani nebolo v roku 2021, ktorý práve jednotkou začínal. Začiatok roku bol pre nás naozaj radostný, ….

Read more

Nebyť nikdy poslední. To je azda heslo, ktoré nás sprevádza na každej súťaži. Avšak počas posledných dvoch rokov sa zvuky súťažných mašín utíchli, navôkol nebolo počuť detské povzbudzovanie k lepšiemu výkonu ani nič, čo by nám ako tak pripomínalo roky, kedy sme letné týždne prežívali prípravami na súťaže. Keďže porovnávať s konkurentmi tvárou tvár nebolo skoro možné a my v organizácii sme nechceli v ničom zaostávať, museli sme siahnuť po novom digitálnom riešení.

Read more

Na území nášho mesta a hádam ani vo svete nejestvuje človek, ktorý by si nepovzdychol nad tým, čo nám rok 2020 priniesol. Nebol to ľahký rok ani pre nás dobrovoľníkov. Z príprav na súťaže sa stali prípravy na dezinfekciu verejných priestorov. Z úmyslov, ako najviac podnecovať kultúrny život sa stali plány na to, aby sme naším občanom dokázali pomôcť v neľahkých poveternostných podmienkach. Z plánovaných akcií ako oslava výročia nášho zboru, Floriánska kvapka krvi, slávnostné otvorenie zrekonštruovanej zbrojnice zostali len termíny na papieri. Pritom na začiatku roku to vyzeralo všetko sľubne. 19. januára sme sa v hojnom počte zišli na výročnej členskej schôdzi s úsmevom na tvári. O pár dní neskôr 30. januára sme preberali z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od nového zásahového vozidla Iveco Daily. Ale ako vydýchli sviatky odzdobením vianočného stromčeku v kostole, ktorý každoročne zabezpečujeme, začali sa objavovať prvé náznaky, že tento rok bude o niečo ťažší, ako tie predošlé. 4. februára sme absolvovali v počte 7…

Read more

6/6