Výročná správa za rok 2022

Výročná správa za rok 2022

Dobrovoľná hasičská organizácia Nová Dubnica – Kolačín sa i tento rok stala jednou z viditeľných organizácií v našom meste. Môže za to jednak vysoké množstvo aktivít ako pre vlastných členov tak i pre verejnosť. Našou myšlienkou šíriť povedomie medzi ľudí sa nám darilo napĺňať a táto snaha priniesla aj svoje výsledky v podobe dobrých ohlasov na našu organizáciu spomedzi funkcionárov DPO SR, ale a aj v podobe zadosťučinenia našich členov.

               I keď nie všetky akcie sa udiali pred očami širokej verejnosti ich výsledky hovoria za seba. Podstatnú časť nášho roku sme venovali príprave otvorenia hasičskej zbrojnice, úprave okolia a údržbe techniky. 2. marca sme začali s opornými múrmi pre našu hasičskú dráhu. 26.3. sme upravili breh a zosilnili kameňmi. 30. marca sme terén finálne zrovnali, zrekultivovali pôdu a vytvorili podmienky na trávnatú plochu. Na starostlivosť o zelenú plochu sme si za pomoci našich členov zrepasovali v polovici apríla kosačku darovanú z TJ Družstevník Kolačín, ktorá bola v plnom využití počas leta. Svahu sme venovali pozornosť ešte 19. mája kedy sme zrealizovali výkopové práce pre trativod na odvod zrážkovej vody z odkvapov kultúrneho domu. Po ukončení prác na dráhe sme s úpravami pokračovali v prednej časti zbrojnice a to 23. júla a 10. septembra kedy sme kompletne dokončili úpravu svahu a násyp makadamu čím sme pripravili miesto na reprezentáciu našej historickej techniky. Veľkú časť nášho času sme venovali dokončeniu rekonštrukčných prác na našej zbrojnici ktorú sme po rekonštrukcií otvorili 8. októbra za účasti predstaviteľov mesta, funkcionárov DPO, sponzorov, našich členov a verejnosti. Technika je to čo nás reprezentuje na očiach verejnosti ale i pomáha v čase zásahov. Preto berieme ako svoju automatickú povinnosť sa o ňu náležite starať.  

2. marca odišla Avia DA12 na kompletné prestriekanie do areálu ZVS. Nakoľko sa jednalo o kompletný nástrek tak sme si Áviu doviezli o mesiac neskôr 13. apríla. Na Áviu boli osadené aj nové majáky a reflexný polep. Dokonalý výsledok práce je na prvý pohľad viditeľný a preto sme vďační za každú hodinu strávenú na navrátení starého lesku tejto staršej dáme. Príjemnou správou bolo aj to, že po 5 rokoch sa povodňový vozík prešiel do vlastníctva mesta a tak sa nemusíme báť, že by bol ministerstvom  prevedený do vlastníctva iného zboru. V starostlivosti o techniku sme ale nezabudli ani na jej zazimovanie, ktoré bolo vykonané 19. novembra, kde sme klasicky preštartovali techniku, skontrolovali kvapaliny a zbavili povrchových nečistôt.

Technika bez využitia by bola dobrá na statickú ukážku avšak nie pri našej práci. V roku 2022 sme podobne ako technika boli  pomerne často na očiach verejnosti pri zásahových činnostiach. Prvý zásah technického charakteru sme vykonali 29. marca, kedy sa naša posádka zúčastnila riadeného vypaľovania trávy na súkromnom pozemku. 14. apríla bol veliteľ nášho zboru účastný ako pozorovateľ už pri nekontrolovanom požiari pri miestnom kameňolome. 27. apríla sme pomáhali pri napúšťaní fontány v Novej Dubnici. 23. – 24.6 sa našli členovia zúčastnili pátraní po nezvestnej osobe. Posledným vážnejším zásahom bol na podnet operačného strediska zásah 16. augusta. Cieľom bolo odstrániť následky po veternej smršti v Dubnici nad Váhom.

Vzniku situácií kde je potrebná naša služba sa snažíme samozrejme silno predchádzať. Či revíziou obytných budov, ktorú sme vykonali 16. októbra, alebo pravidelnými obhliadkami lesných porastov v čase zvýšeného rizika požiarov. Predchádzať všetkým rizikovým situáciám je samozrejme nemožné. V našom úsilí si ale vychovávame ďalšiu generáciu a trénujeme tú súčasnú na prípadne situácie. Svoje natrénované skúsenosti samozrejme nenechávame len na domácej pôde ale snažíme si ich porovnávať aj so zbormi z iných DHZ. Milá povinnosť prípravy pôdy na zmeranie si síl najmladších družstiev v súťaži Plameň pripadla na náš zbor. 10. júna sme teda na miestnom ihrisku pripravili ihrisko na súťažný areál a 11.6. sme obhájili 2. prvými miestami aj pripravenosť chlapčenského a dievčenského kolektívu, ktoré postúpili na krajskú súťaž v Opatovej, ktorá sa konala 25. júna. Na krajskej súťaži sme žiaľ neboli až takí úspešní. Dievčatá obsadili 3. miesto a chlapci sa umiestnili na 7. pozícií. Nakoľko ale išlo o pomerne mladé kolektívy, veríme že ich čas zažiariť ešte len príde. Medzi súťažami detských kolektívov sa konala v Bohuniciach 19. júna súťaž dospelých kolektívov. Naše dorastenky obsadili skvelé 1. miesto, ženy skončili 3. a muži sa umiestnili na 11. mieste. Je na mieste poďakovať všetkým organizátorom pretekov, trénerom za špičkovo a kvalitne zorganizované podujatia, za ktoré si Kolačín spoločne s Bohunicami vyslúžili ústnu pochvalu od predsedu ÚzO Ilava. Okrem súťažiacich sa musia na súťaže pripravovať aj rozhodcovia. Za náš zbor sme sa zúčastnili jedného v Ilave a druhé sme absolvovali online 21.6. v našej zbrojnici. Kontakt s ÚzO Ilava sme udržiavali aj mimo školení. 24. apríla sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia na ktorom sme si zvoli štatutárov na najbližšie obdobie, počas roku sme sa zúčastňovali výborov a 19. decembra sme sa zúčastnili pléna v Tuchyni.  

Medzi činnosti ktoré nám dodávajú energiu patria nepochybne tie voľnočasové a reprezentatívne. Odzdobenie stromčeka je našou klasicky prvou aktivitou na štart nového roka. 27. januára sme sa s našimi členmi stretli na VČS a zhodnotili predošlý rok. 1. – 3. marca sme sa zúčastnili na zbierke materiálnej pomoci pre vojnou postihnutú Ukrajinu. Pozitívnejšiu aktivitu sme mali 8. marca, keď  sme si pripomenuli naše členky, ktoré i tento rok dostali doporučenú pohľadnicu s venovaním. Dúfame že v roku 2023 sa už s našimi členkami uvidíme aj osobne. 16. apríla sme ustrojení v uniformách strážili Boží hrob. Ešte sme 30.4. ani poriadne neosadili máj, a už sme sa 2. mája ocitli spolu s inými darcami krvi na lôžkach počas Floriánskej kvapky krvi. 4. mája sme si nášho patróna Sv. Floriána uctili zapálením sviečky pri jeho soche. V rámci spolupráce s Porsche Slovakia sme sa zúčastnili na DOD, kde sme tvorili aktivity pre deti. 14. mája sme organizácií pre sluchovo postihnutých pomohli postaviť stan v Ilave a zabezpečiť tak zorganizovanie podujatia určeného priamo pre nich. 4. júna naši mladí členovia asistovali pri oslavách 65. výročia mesta Nová Dubnica a pôsobili tak ako animátori pri našej technike. 4. júla sme pre deti zo Spojenej školy sv. J. Bosca zorganizovali reprezentačnú akciu nášho zboru spolu so sprievodnými ukážkami. Pre nepriazeň počasia sme žiaľ museli tento rok, presunúť 30. júla stretnutie našich členov z prírody do KD v Kolačíne. Toto podujatie bolo aj súčasťou projektu Poseď si s nami. Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo nakúpiť sety lavíc a stolov, ktoré budú i v budúcnosti určite využívané.   Na atmosfére priateľstva to ale neubralo a všetci sme si podujatie plno užili. Jednoznačne nezabudnuteľným podujatím boli aj oslavy 100. výročia ZHJ v Trenčíne na ktorej nás zastupovali 2 pretekárske družstvá a veliteľ s práporom. V čase od 19. do 21. augusta sme pre zorganizovali hodový víkend, kde nám okrem návštevnosti boli odmenou aj detské úsmevy počas sobotného popoludnia. Detské úsmevy sme mali možnosť vidieť aj 5. decembra, kedy sme pre miestne deti zorganizovali Mikuláša na saniach. Pomoc a reprezentáciu v očiach občanov sme zakončili 17. decembra postavením vianočného stromčeka v miestnom kostole.

Kvantum spomenutých aktivít by nebol možný bez podpory mesta Nová Dubnica, podpory TSK, vďaka dotácií z projektu od spoločnosti Tesco. Súčasne nás podporili 2% a mnoho sponzorov ktorým sme vďační, že vďaka ich príspevkom môžeme rásť a rozvíjať sa. Veľká vďaka patrí ale aj naším členom ktorí sa aktívne starajú o našu techniku, budovy, výcvik členov alebo propagáciu nášho zboru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *