Výročná správa za rok 2023

Výročná správa za rok 2023

V skratke a štatisticky: 8. súťaží, účasť v 12. kategóriách, 7 x zásahová činnosť, 14. dobrovoľníckych  akcií s pomocou našej organizácie, 16. rokovacích stretnutí za výbor DHZ,   1  z najvyšších ocenení,  viac ako 500 brigádnických hodín.

Rok 2023 sa niesol v súťaživej ale i pomerne rozsiahlej dobrovoľníckej činnosti. Náš rok sme ako i po iné roky začali práve výročnou členskou schôdzou, 29.1.2023,  kde sme zhodnotili predošlý rok. Neubehlo ani pár dni a už sme z kostola vynášali vianočný stromček ktorý sme predošlý rok osadili. 12. marca sme si na MDŽ spoločne so ženským osadenstvom nášho zboru spoločne posedeli a poďakovali za ich prínos pre náš zbor. Deň na to, sme v rámci príprav na 100. výročie navštívili hrob nášho zakladateľa Dezidera Singera a zhodnotili stav hrobového miesta. V rámci novootvorenej expozície sme sa 31.3. zúčastnili výstavy hasičskej techniky umiestnenej v dubnickom kaštieli. Do kostola sme opäť zavítali v uniformách 8.4. pri príležitosti stráženia Božieho hrobu. Náš prvý zásah, i keď len technický prišiel  25.4. apríla, kedy sme na Novej Dubnici napúšťali fontánu. 29. apríla sme sa zúčastnili výjazdového pléna vo Vršatskom Podhradí kde sme sa spoločne s ostatnými DHZ v okrese informovali o aktivitách v ÚzO DPO Ilava. Ihneď po pléne sme sa venovali príprave mája, ktorý sme spoločne a klasicky bez použitia techniky opäť 30. apríla postavili  pred kultúrnym domom v Kolačíne. Od kultúrneho domu sme sa v máji moc nevzdialili a pri tradičnej, život zachraňujúcej Floriánskej kvapke krvi sme privítali 67 darcov, pričom až 59 z nich mohlo darovať svoju vzácnu tekutinu. 4. mája sme navštívili ÚzO priamo v Ilave na školení rozhodcov a vedúcich kolektívov odkiaľ sme po zopakovaní vedomostí a zatriedení na jednotlivé súťaže cestovali priamo pred našu zbrojnicu, kde sme spoločne s výborom zapálili sviečku pri našom patrónovi sv. Floriánovi. Ďalší technický zásah, resp. rovno dva na seba nedali dlho čakať a 16. mája sme zasahovali pri spriechodnení odtoku rín na budove OSA academy. Odtiaľ sme sa presunuli k nášmu kolačínskemu potoku, ktorý sme prečistili a spriechodnili pre prípadne prívalové dažde.

Pripravenosť na povodne sme si skúšali aj 27.5. na taktickom cvičení v Bolešove, kde sme okrem iného prezentovali aj správnu techniku vrecovania.  Tou pozitívnejšou aktivitou, ktorá ale stále pumpuje adrenalín sú súťaže. Prvé preverenie naších mladších ročníkov sme vyskúšali na 0. ročníku v Bolešove, kde sme žiaľ nebodovali v rebríčku, o to viac sme ale dokázali na okresnej súťaži deti a prípravky Plameň. V kategórí dievčat sme obsadili 1. miesto v CTIF a štafete a 2. miesto v požiarnom útoku. Chlapci zabojovali ešte o kúsok viac a zobrali 2-krát 1. miesto. Novinka v podobe „Prípravky“ sa nezaobišla tiež bez pohárov a v kategórií dievčat sme vyhrali 1. a 3. miesto, v kategórií chlapcov sme bodovali na 3. a 5. mieste. Zatiaľ čo jední oslavovali na hasičskej zbrojnici víťazstvo, druhí sa účastnili v rovnaký deň technického zásahu napúšťania bazénu pre penovú párty počas dní mesta Nová Dubnica. Úsmev na tvárach detí nastal aj na Dni detí MSM group, na ktorom si naše autá a džberovky pýtali svoju pozornosť.

Súťažná pripravenosť bola preskúšaná aj pri starších ročníkoch a to 17.6. v Košeckom Podhradí na súťaži dospelých a dorastu. Nakoľko sa jednalo o postupové kolo, dali sme do našej pripravenosti všetko čo sme mohli a výsledky sa dostavili. Hoc muži obsadili 11. miesto a  ženské družstvo mamičiek 5., družstvo žien „A“ si vysúťažilo 2. miesto. Najlepšie skončilo družstvo dorasteniek, ktoré sa umiestnilo na 1., postupovej priečke. 17. jún sa teda zapísal do histórie tým, že nás reprezentovali 1. krát dorastenky na krajskej súťaži. Zo súťaže si odniesli krásne 3. miesto a s vysokou úrovňou odreprezentovali náš okres. Ďalšou veľmi významnou udalosťou bolo 26.6. odovzdanie vyznamenania Rádu čestného hasičstva Adamovi Hrebíkovi od DPO SR. Aby sme odreprezentovali náš zbor, spoločne s DO Fénix sme zorganizovali 28.6. akciu „Hasiči deťom“ kde sme prezentovali našu techniku a ukázali deťom aj to, ako sa pripravujeme na súťaže. V letných mesiacoch sme sa ešte pár krát popasovali pri technických výjazdoch s osími hniezdam. Letu ale patria aj zábavné aktivity a preto si naše deti spoločne s Viliamom Kubaščíkom ukončili oficiálnú súťažnú sezónu 3.7.  opekačkou v prírode. Na svoje si prišli aj deti počas prímestského táboru Frantík, kde sme im 7. júla zorganizovali penovú párty.

Pre naše dospelé osadenstvo sme zorganizovali 5.8. výlet do okolia Rožňova pod Radhoštem, kde sme okrem turistiky a návštevy skanzenu mohli navštíviť aj remeselný pivovar. Tento rok sme zakúsili aj reprezentáciu v iných kategóriach ako sme pri zboroch zvyknutí. Náš člen Dušan Kačík sa zúčastnil nočného behu Champions night run, kde hlavnou myšlienkou bolo reprezentovať zbor a výťažkom z pretekov pomôcť rodine v Dubnici nad Váhom. Okrem nočného behu sme sa pod hlavičkou nášho zboru  zúčastnili ešte aj Champions race – najťažší pretek na Považí. V tomto preteku nás reprezentovali dvaja pretekári, pričom Alžbeta Lehocká vo svojej kategórií získala 2. miesto. Umiestnenie je o to cennejšie, že sa súťaž konala v rámci hodového víkendu. Ten začal 18.8. piatkovou zábavou, prešiel 19.8. cez hodové popoludnie a zakončil sa 20.8. nedeľnou hodovou zábavou. V rámci hodového víkendu sa nám podarilo v rámci TSK zorganizovať ešte projekt „Všetci pod jednou strechou“, vďaka ktorému nám TSK preplatilo takmer 50% nákladov na zakúpenie 5 stanov, ktoré sa môžu ďalej využívať pri našich akciách. Voda nás naposledy potrápila 26.8. kedy sme počas TZ odčerpávali vodu zo zatopenej cestnej komunikácie v Novej Dubnici. Svojou účasťou v sprievode sme prispeli 16.9. na 140. výročí DHZ Dubnica n. Váhom, čím sme sa utvrdili, že hasičstvo má svoj vyšší zmysel napriek dekádami a tradície prechádzajú z generácie na generáciu.

17.11. sa konalo 2. výjazdové plénum, tento krát na pôde našej zbrojnice, ktorú sme po jej otvorení mali možnosť odreprezentovať aj členom pléna iných zborov. To, či vedieme náš zbor riadne a všetko dokumentujeme sme 29.11. obhájili pri kontrole dokumentácie z krajského riaditeľstva HaZZ v TN, pričom naša dokumentácia bola ocenená na vysokej úrovni. 5.12. našu miestnu časť navštívil Mikuláš na hasičskom aute a v podobe 120 balíčkov vyčaroval úsmev azda na každej detskej tvári. Avšak navštíviť nás neprišiel len Mikuláš, ale 17. decembra aj zástupcovia Sboru dobrovolných hasiču Cheb – Háje, s ktorými sme sa po viacerých kontaktoch rozhodli o spoločnú diskusiu v oblasti prehlbovania vzťahov a vymieňania skúsenosti. A tak ako naša správa zväčša začína stromčekom, tak i končí. 19.12. sme postavili stromček v miestnom kostole a pripravili sa na plnohodnotné užívanie vianočných sviatkov.

Je nutné ale spomenúť, že v priebehu roku 2023 sme sa venovali vo výraznej miere aj brigádnickým aktivitám. Podarilo sa nám zapustiť kanalizáciu pre odvod splaškovej a dažďovej vody, venovali sme veľa času úprave športoviska za hasičskou zbrojnicou, oprave a servisu techniky, príprave nosníkov na garáž, príprave podlahy v garáži, stavbe oporného múra a iným aktivitám súvisiacim so zabezpečením akcií.

Za všetok dobrovoľnícky čas ďakujeme naším dobrovoľníkom, trénerom, výboru DHZ, deťom, rodičom a v neposlednej miere sponzorom a mestu Nová Dubnica, ktorý nás v nemalej miere finančne podporujú. Všetkým patrí jedno veľké Ďakujeme.