vcs_dhz_kolacin

Dobrovoľná hasičská organizácia Nová Dubnica – Kolačín sa i tento rok stala jednou z viditeľných organizácií v našom meste. Môže za to jednak vysoké množstvo aktivít ako pre vlastných členov tak i pre verejnosť. Našou myšlienkou šíriť povedomie medzi ľudí sa nám darilo napĺňať a táto snaha priniesla aj svoje výsledky v podobe dobrých ohlasov na našu organizáciu spomedzi funkcionárov DPO SR, ale a aj v podobe zadosťučinenia našich členov.                I keď nie všetky akcie sa udiali pred očami širokej verejnosti ich výsledky hovoria za seba. Podstatnú časť nášho roku sme venovali príprave otvorenia hasičskej zbrojnice, úprave okolia a údržbe techniky. 2. marca sme začali s opornými múrmi pre našu hasičskú dráhu. 26.3. sme upravili breh a zosilnili kameňmi. 30. marca sme terén finálne zrovnali, zrekultivovali pôdu a vytvorili podmienky na trávnatú plochu. Na starostlivosť o zelenú plochu sme si za pomoci našich členov zrepasovali v polovici apríla kosačku darovanú z TJ Družstevník Kolačín, ktorá bola v plnom využití počas leta. Svahu sme venovali pozornosť ešte…

Read more

Dňa 11.6.2022 sa konala v Kolačíne okresná súťaž detských kolektívov Plameň 2022. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev chlapcov a 3 družstvá dievčat. Víťazstvo zostalo doma a teda DHZ Nová Dubnica – Kolačín sa v oboch kategóriách umiestnil na 1. mieste. V kategórii chlapcov sa na 2. mieste umiestnilo družstvo z DHZ Pruské a na 3. mieste skončilo DHZ Mikušovce. V dievčenských kolektívoch sa na 2.mieste umiestnilo družstvo z DHZ Mikušovce a DHZ Pruské obsadili 3. miesto. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť na súťaži a našim organizátorom za skvele zorganizovanú súťaž. Obe družstvá z Kolačína postupujú na krajskú súťaž do Opatovej (25.6.2022).

2/2