tento rok vyšiel do ulíc Kolačína Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Anjeli rozdávali balíčky plné dobrôt deťom, ktoré zarecitovali Mikulášovi krásne básničky alebo zaspievali vianočné pesničky. Čerti si zobrali na starosť neposlušné deti, ktoré ponaháňali po ulici a na pamiatku ich poznačili sadzami z uhlia. Túto akciu pre deti …

Read more

vcs_dhz_kolacin

Dobrovoľná hasičská organizácia Nová Dubnica – Kolačín sa i tento rok stala jednou z viditeľných organizácií v našom meste. Môže za to jednak vysoké množstvo aktivít ako pre vlastných členov tak i pre verejnosť. Našou myšlienkou šíriť povedomie medzi ľudí sa nám darilo napĺňať a táto snaha priniesla aj svoje výsledky v podobe dobrých ohlasov na našu organizáciu spomedzi funkcionárov DPO SR, ale a aj v podobe zadosťučinenia našich členov.                I keď nie všetky akcie sa udiali pred očami širokej verejnosti ich výsledky hovoria za seba. Podstatnú časť nášho roku sme venovali príprave otvorenia hasičskej zbrojnice, úprave okolia a údržbe techniky. 2. marca sme začali s opornými múrmi pre našu hasičskú dráhu. 26.3. sme upravili breh a zosilnili kameňmi. 30. marca sme terén finálne zrovnali, zrekultivovali pôdu a vytvorili podmienky na trávnatú plochu. Na starostlivosť o zelenú plochu sme si za pomoci našich členov zrepasovali v polovici apríla kosačku darovanú z TJ Družstevník Kolačín, ktorá bola v plnom využití počas leta. Svahu sme venovali pozornosť ešte…

Read more

Dňa 11.6.2022 sa konala v Kolačíne okresná súťaž detských kolektívov Plameň 2022. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev chlapcov a 3 družstvá dievčat. Víťazstvo zostalo doma a teda DHZ Nová Dubnica – Kolačín sa v oboch kategóriách umiestnil na 1. mieste. V kategórii chlapcov sa na 2. mieste umiestnilo družstvo z DHZ Pruské a na 3. mieste skončilo DHZ Mikušovce. V dievčenských kolektívoch sa na 2.mieste umiestnilo družstvo z DHZ Mikušovce a DHZ Pruské obsadili 3. miesto. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť na súťaži a našim organizátorom za skvele zorganizovanú súťaž. Obe družstvá z Kolačína postupujú na krajskú súťaž do Opatovej (25.6.2022).

3/3