Takýto bol rok 2021

Takýto bol rok 2021

Význam čísla 1 môže byť rôznorodý. Niektorí si pod ním predstavujú nový začiatok, niektorí jedinečnosť a z pohľadu hasičov z Kolačína predstavuje toto číslo umiestnenie. Byť najlepší v tom, čo robíme a dať do toho všetko. Inak tomu ani nebolo v roku 2021, ktorý práve jednotkou začínal. Začiatok roku bol pre nás naozaj radostný, nakoľko nám dorazilo vybavenie na boj s povodňami v hodnote viac ako 4000 €, ktoré sa vďaka mestu Nová Dubnica podarilo obstarať ešte ku koncu roka 2020. K šiestemu zmyslu hasiča patrí viera, že nebude musieť vybavenie použiť, pričom vie, že takáto situácia príde. Svedčia o tom 4 výjazdy zásahového tímu práve k povodniam alebo aktivity súvisiace s povodňami. Časť záhradkárov tušila, že ak búrková aktivita pretrvávala dlhšie ako deň, nebude dlho trvať a uvidia naše majáky v blízkosti svojich záhradiek. V každom zásahu sme sa snažili, aby škody napáchané búrkovou aktivitou boli čo najmenšie, prípadne aby sme úplne presmerovali tok vody od ich chatiek. S vodou sme sa pasovali aj v obci Košecké Podhradie, ktorú tento rok voda nešetrila a brala,  čo jej prišlo do cesty. Na žiadosť  starostu sme v obci ako preventívne riešenie spolu s ostatnými zbormi vybudovali obrannú hrádzu s protipovodňovými vakmi a eliminovali tak následné škody. Vietor takisto napáchal škody najmä v Novej Dubnici, kde sme participovali na odstraňovaní škôd spolu s technickými službami a p. Mikušom. Omnoho silnejší vietor napáchal škody i mimo nášho územia, konkrétne v Českej republike. V rámci pomoci pre našich susedov sme dvakrát organizovali zbierku potrebných vecí a počas jedného víkendu sme spoločne s partiou  Jaroslava Tlapáka aj priamo v ČR pomáhali s opravou striech a majetku. Tretím živlom, ktorý nás potrápil, bol oheň, ktorý sa objavil minulý rok našťastie len raz v Kolačíne. Okrem adrenalínom nabitých výjazdov sme absolvovali aj 6 technických, ktoré obnášali odčerpávanie vody zo súkromného pozemku, monitorovanie úrovne potoka a asistenciu na kúpalisku Letka. Ako zásahový tím sme sa zúčastnili taktického cvičenia spolu s ostatnými zbormi v ilavskom okrese. Úlohou bola diaľková doprava vody. Toto cvičenie nám prinieslo mnoho skúsenosti v oblasti komunikácie s druhými zbormi, ale aj s ovládaním vlastnej techniky. Nehodám a pohromám treba vždy najskôr predchádzať. Preto naši revízni kontrolóri obišli našu obec a vyhodnotili rizikové komíny, ako aj možné ohniská požiarov v lese z pozície protipožiarnej hliadky.

                Náš zbor si vždy zakladal na tom, že v dedine si máme všetci pomáhať. Dôkazom toho boli najmä brigády pri chystaní kostola na rôzne príležitosti, akými boli  napr. 10. výročie vysvätenia kostola, doprava a zdobenie stromčeka , spolupráca s OZ Kaplnka Kolačín, kde sme pridali ruku k oprave súčasnej kaplnky. Nemôžeme zabudnúť ani na stovky hodín strávených na našej hasičskej zbrojnici, ktorá bude už čoskoro kompletne zrekonštruovaná.

                Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii život v obci neustal a nechýbalo stavanie mája, výlet pre našich členov na Oravu, či Mikuláš, ktorý  na hasičských saniach rozdával balíčky deťom. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na veľkolepé hody, ktoré sa tešia každým rokom veľkému záujmu. Azda i pre to, že sme ich  rozšírili aj o sobotné popoludnie, kde majú príležitosť stretnúť sa naozaj všetci – mladí i starí.  

Všetky takéto akcie, zásahy, podujatia, činnosti spojené s údržbou techniky si vyžadujú nie malé náklady. Preto sa chcem v mene celého zboru poďakovať mestu Nová Dubnica na čele  primátorom mesta – Ing. Petrom Marušincom za finančnú dotáciu vo výške 4 400 €. Tieto peniaze boli využité na údržbu techniky, súťaže, pohonné hmoty, drobný materiál a na plechovú garáž pre hasičskú techniku. Sme vďační o to viac, že okrem finančnej pomoci sa nám z mesta dostáva aj pomoc vo forme služieb, podpory a pomoci pri riešení administratívnych povinností. Ďalšou výraznou pomocou bola finančná dotácia vo výške 1000 € na nakúpenie práčky a sušičky od spoločnosti MSM group s. r. o. v rámci nadácie MSM pre ľudí. V rámci projektu financovaného s podporou 700 € od  TSK ( POZRI – TRÉNUJ – VYHRAVAJ) sa nám podarilo zakúpiť televízor s  IT techniku v celkovej hodnote 1516,49 €. V neposlednom rade patrí naše poďakovanie  i všetkým našim sponzorom, ktorí nám každý deň pomáhajú napĺňať stanovené  ciele , plniť svoje poslanie a robiť radosť i ostatným. Okrem vetra do krídiel, ktorým všetky finančné i materiálne prostriedky určite sú, tak existuje aj veľa ľudí, ktorí nám podopierajú naše krídla. Sú to všetci členovia i nečlenovia, ktorí vkladajú svoj čas a námahu do našej organizácie alebo nás podporujú 2% zo svojich daní.  Vďaka nim má práca Dobrovoľného hasičského zboru Nová Dubnica – Kolačín svoj zmysel.

Občas sú veci medzi nebom a zemou ktoré dokáže ovplyvniť len málokto. V našom prípade je tým niekým náš patrón sv. Florián. I minulý rok sme si 4. mája pripomenuli jeho deň a poďakovali i jemu za to, že nám pomáha predchádzať , ale i riešiť situácie, ktoré ako bežní smrteľníci nie sme schopní ovplyvniť.

Pred nami je nový rok, nové výzvy. Ako predseda zboru môžem bez obáv vyhlásiť, že s ľuďmi, s akými sa stretávam v DHZ,  žiadna výzva nie je neprekonateľná. Som presvedčený, že aj keď tento rok 2022 je plný dvojok, my ostaneme naďalej jednotkou. Preto ešte raz vďaka všetkým za to, že  do nás vkladáte svoju dôveru, my si ju vážime a budeme robiť všetko pre to, aby sme ju nesklamali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *