Na území nášho mesta a hádam ani vo svete nejestvuje človek, ktorý by si nepovzdychol nad tým, čo nám rok 2020 priniesol. Nebol to ľahký rok ani pre nás dobrovoľníkov. Z príprav na súťaže sa stali prípravy na dezinfekciu verejných priestorov. Z úmyslov, ako najviac podnecovať kultúrny život sa stali plány na to, aby sme naším občanom dokázali pomôcť v neľahkých poveternostných podmienkach. Z plánovaných akcií ako oslava výročia nášho zboru, Floriánska kvapka krvi, slávnostné otvorenie zrekonštruovanej zbrojnice zostali len termíny na papieri. Pritom na začiatku roku to vyzeralo všetko sľubne. 19. januára sme sa v hojnom počte zišli na výročnej členskej schôdzi s úsmevom na tvári. O pár dní neskôr 30. januára sme preberali z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od nového zásahového vozidla Iveco Daily. Ale ako vydýchli sviatky odzdobením vianočného stromčeku v kostole, ktorý každoročne zabezpečujeme, začali sa objavovať prvé náznaky, že tento rok bude o niečo ťažší, ako tie predošlé. 4. februára sme absolvovali v počte 7…

Read more

1/1