Dňa 11.6.2022 sa konala v Kolačíne okresná súťaž detských kolektívov Plameň 2022. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev chlapcov a 3 družstvá dievčat. Víťazstvo zostalo doma a teda DHZ Nová Dubnica – Kolačín sa v oboch kategóriách umiestnil na 1. mieste. V kategórii chlapcov sa na 2. mieste umiestnilo družstvo z DHZ Pruské a na 3. mieste skončilo DHZ Mikušovce. V dievčenských kolektívoch sa na 2.mieste umiestnilo družstvo z DHZ Mikušovce a DHZ Pruské obsadili 3. miesto. Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť na súťaži a našim organizátorom za skvele zorganizovanú súťaž. Obe družstvá z Kolačína postupujú na krajskú súťaž do Opatovej (25.6.2022).

1/1