Pandemický rok 2020 okom dobrovoľného hasiča

Pandemický rok 2020 okom dobrovoľného hasiča

Na území nášho mesta a hádam ani vo svete nejestvuje človek, ktorý by si nepovzdychol nad tým, čo nám rok 2020 priniesol. Nebol to ľahký rok ani pre nás dobrovoľníkov. Z príprav na súťaže sa stali prípravy na dezinfekciu verejných priestorov. Z úmyslov, ako najviac podnecovať kultúrny život sa stali plány na to, aby sme naším občanom dokázali pomôcť v neľahkých poveternostných podmienkach. Z plánovaných akcií ako oslava výročia nášho zboru, Floriánska kvapka krvi, slávnostné otvorenie zrekonštruovanej zbrojnice zostali len termíny na papieri.

Pritom na začiatku roku to vyzeralo všetko sľubne. 19. januára sme sa v hojnom počte zišli na výročnej členskej schôdzi s úsmevom na tvári. O pár dní neskôr 30. januára sme preberali z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od nového zásahového vozidla Iveco Daily. Ale ako vydýchli sviatky odzdobením vianočného stromčeku v kostole, ktorý každoročne zabezpečujeme, začali sa objavovať prvé náznaky, že tento rok bude o niečo ťažší, ako tie predošlé. 4. februára sme absolvovali v počte 7 členov celodenný zásah pri povodniach kde okrem zatopených pivníc zatopilo aj naše mestské kúpalisko. Aby nám nové auto ale mohlo slúžiť čo najskôr, museli sme členov zásahového tímu preškoliť na jeho obsluhu. V dvoch kolách sa školenia zúčastnilo 10 členov. Netrvalo dlho, a Iveco bolo 7. februára otestované pri napúšťaní bazéna v kúpalisku. Malým svetlom nádeje boli oslavy MDŽ, ktoré sme usporiadali pre naše členky.

Do karát nehrali ani požiare, ktoré začali vyčíňať pomerne skoro. 23 .marca sme boli povolaní na dohášanie ohnísk vzniknutých na lúkach nad našou obcou. Vtedy sme začali tušiť, že nebudeme hasiť len ohniská vzniknuté po návštevníkoch hôr ale aj jednom nezvanom návštevníkovi Covid-19. 3. apríla bol zakúpený postrekovač na dezinfekciu Hecht, ktorý si svoju dôležitosť obhájil pri potencionálnych ohniskách, tentokrát nákazy. Celkovo sme výjazdy realizovali od 16. apríla až takmer po začiatok leta. Výjazdy sme realizovali 2 krát do týždňa, pričom sme sa zamerali podľa pokynov mesta hlavne na zástavky autobusov, lavičky na námestí, stojiská kontajnerov a 29. mája sme postrek realizovali na školách a škôlkach v meste.

Pre pandemické opatrenia bolo tradičné stavania mája prvý krát nahradené žeriavom, čo bolo pre nás jedným z veľkých náznakov, že tento rok nebude ponímaný vo zvyku tradícií. Žiaľ, osud prináša rôzne údely ktorým musíme čeliť. Zmierniť ich je možné aj vzdaním vďaky tým, ktorí nad nami držia vždy ochrannú ruku. Nepochybne je takouto osobou aj náš patrón Sv. Florián, ktorému sme vzdali 4. mája hold celoslovenským húkaním hasičských vozidiel ale i zapálenou sviečkou pri soche nášho patróna.

Letka nám dala opäť zabrať 26. mája, kedy sme ako technická výpomoc asistovali pri čerpaní bazénov a ich čistení. 16. júna sme taktiež technicky asistovali pri zaliatí obvodových múrov na zistenie netesností pivníc na ZUŠ.

Po pominutí prvej vlny pandémie sme sa rozhodli zorganizovať 26. júla pre našich členov posedenie v Kyškách na čerstvom vzduchu, čo malo slúžiť aspoň ako malá kompenzácia neuskutočnených osláv. 3. augusta sme otestovali ochranný oblek Sršeň pri odstraňovaní osieho hniezda.

S kvapkou neistoty ale s o to väčším odhodlaním sme sa rozhodli 14. – 16. augusta zorganizovať hody v našej obci. Verím, že aj napriek prísnym opatreniam a prietrži mračien sme pre našich občanov vniesli aspoň kúsok zábavy do opatreniami zasiahnutých životov. Jeseň sa prejavila v plnom prúde najmä rastúcimi zrážkami, ktoré posledné roky sledujeme so zväčšujúcou sa obavou. 26. septembra sme zasahovali pri odčerpávaní záhradiek. 14.10. sme celá zásahová jednotka boli účastní pri povodniach v obci, pri odčerpávaní vody z pivníc ale i regulácií miestneho potoka. Nasledujúci deň sme ešte pokračovali pri odčerpávaní z ulice Nová. 20.10 sme boli povolaní k odčerpaní pivničných priestorov kina Panorex. V období októbra sa konalo aj celoplošné testovanie, kde sme ako dobrovoľníci pomáhali pri príprave kultúrneho domu a jeho vonkajších priestorov. Po testovaní sme 31.10. zabezpečili dezinfekciu odberných miest.

Aj keď vyhliadky na koniec roka nevyzerali na úsmev, predsa len sme sa rozhodli jeden úsmev darovať. Bol to úsmev pre naše deti. Z toho dôvodu bol do obce povolaný 5. decembra hasičský Mikuláš, ktorý jazdil po dedine a pri každom dome, z ktorého vykúkali detské oči sa pozastavil s menším darom. 18. decembra sme pomáhali pri stavbe vianočného stromčeku v kostole. V období sviatkov naša príprava bola preverená ešte raz a to na kúpalisku, kde sme 29. decembra po povodni odčerpávali vodu z technických miestností.

S pribúdajúcimi akciami, je potrebné čoraz väčšie množstvo techniky. Aj vďaka príspevku mesta sme v tento deň mohli priniesť novú techniku z obce Korňa. Rok 2020 nám žiaľ zobral okrem nášho zabehnutého stereotypu aj 2 členov, s ktorými sme sa dôstojne rozlúčili a budeme ešte dlho spomínať na ich prínos pre náš zbor. Na druhú stranu nadobudli sme skúsenosti aj z iných oblastí zásahovej činnosti, mnoho intenzívnych zážitkov, pri ktorých sme sa mohli stretnúť aj keď len na okamih.

S rastúcou potrebou nášho povolania, sme dostávali aj vďaku od našich spoluobčanov. Naopak naša vďaka patrí všetkým naším členom, sponzorom, sympatizantom a v neposlednom rade mestu Nová Dubnica, bez ktorého by náš Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica – Kolačín nemohol vyvíjať toľko hodnotných aktivít.  

Vďaka ročnej dotácií 4500 € sa nám podarilo zakúpiť vybavenie v hodnote 2 950 €  do zrekonštruovanej zbrojnice. 1 000 € slúžilo len na výjazdy, pohonné hmoty, technickú výpomoc. Za 250 € sme si mohli plnohodnotne udržiavať našu techniku. 300 € slúžilo na drobný materiál a rutinnú starostlivosť o vozový park a čistotu našich priestorov. Za takúto formu podpory patrí mestu veľká vďaka.

Naša spolupráca je dôkazom toho, že investície do pripravenosti sa ukážu najmä vtedy, kedy sú najviac potrebné pri predchádzaní oveľa väčším škodám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *